POLITYKA COOKIES SERWISU WWW.MICROBE.PL (dalej „Serwis”) prowadzonego przez Microbe Sp. z o.o., ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, Polska, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000627152, NIP: 946-266-13-96, REGON: 364916553 (dalej „Dostawca”).                               .                                                                   
ZAGADNIENIA OGÓLNE
Dostawca przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Korzystając z Serwisu użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki cookies.
PLIKI COOKIE
Dostawca stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies".
Pliki typu cookies są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanych przez serwer Dostawcy z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki "cookies" nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.
Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzysta użytkownik można wykasować lub zablokować pliki „cookies". Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać może zaznaczone opcje akceptujące pliki cookies. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookies.
CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE
Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie ze Serwisu oraz służą celom statystycznym.
Oprócz własnych plików cookies w serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookie należące do Dostawcy są wykorzystywane w następujących celach:
•    statystycznych,
•    przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu,
•    identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach np. identyfikator,
•    zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach.
Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:
•    zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron lub ich elementów;
•    obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.
JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE
To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian można dokonać w panelach obsługi używanej przeglądarki postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w dziale pomocy tych przeglądarek. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby blokowania korzystania z plików cookies:
•    W wyszukiwarce Internet Explorer należy wybrać w następującej kolejności: „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies”
•    W wyszukiwarce Google Chrome należy wybrać „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings” i wtedy wybrać “Block sites from setting any data”
•    W wyszukiwarce Firefox należy wybrać “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i kliknąć opcję nie śledź lub podobną.
•    W wyszukiwarce Safari należy wybrać „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję.
W urządzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przeglądarki należy wybrać „ustawienia”, „prywatność” i przejść do ustawień cookies.
Dostawca korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Cookies. O zmianach zasad Polityki Cookies użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Polityki Cookie będą publikowane na stronach internetowych Serwisu. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Cookie będzie upubliczniana z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Zastępowane wersje Polityki Cookie będą dostępne w ramach Serwisu.
W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Cookie prosimy o kontakt z Dostawcą.