Przetargi


Zapraszamy do udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez MicroBe Sp. z o.o.:


1. Zapytanie ofertowe z dnia 18 listopada 2016, którego przedmiotem jest dostawa serwera (zakończone):

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2. Zapytanie ofertowe z dnia 18 listopada 2016, którego przedmiotem jest budowa systemu/oprogramowania rozpoznającego muzykę, zgodnie z rezultatem prac B+R (badawczo-rozwojowych) (zakończone):

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


3. Zapytanie ofertowe z dnia 14 sierpnia 2019, którego przedmiotem jest budowa systemu zaawansowanego zarządzania i repartycji dla producentów muzycznych zgodnie z rezultatem prac B+R (badawczo-rozwojowych) (zakończone):

Treść zapytania ofertowego